تازه های کتابخانه

نگاه آفتاب

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; عرفان -- نشریات ادواری

دنیای عکس و گرافیک

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1394
 • موضوع: ; ‏‫طراحی گرافیک (چاپ)‬‬

سرو

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1397 -
 • موضوع: ; ایران -- نشریات ادواری -- روابط خارجی

فیلم [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: هوشنگ گلمکانی؛
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; سینما -- نشریات ادواری

اشراق

 • سردبیر: باغجری ،شیرین؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; خیاطی (لباس زنانه) -- راهنمای آموزشی

رشد ریاضی (برهان )

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- مسائل، تمرین ها و غیره -- نشریات ادواری

اشراق

 • سردبیر: باغجری ،شیرین؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; خیاطی (لباس زنانه) -- راهنمای آموزشی

نبات کوچولو [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: کامکار ، شهرزاد؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; ادبیات کودکان

تجارت فردا [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: طاهری، محمد ؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; تجارت- نشریات ادواری فارسی

چلچراغ [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: احمدپناه، مهدی؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1381
 • موضوع: ; علوم اجتماعی -- نشریات ادواری