تازه های کتابخانه

زیستن

 • نویسنده: یوهوآ
 • ناشر: نشر ثالث
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: غبرائی
 • موضوع: ; داستان های چینی -- قرن 20م.

پیتزاها

 • نویسنده: پدیدآورنده نیلوفر میرمحمدی
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: ‏‫‏‏‏‏1392‬
 • مترجم: عکاس: لاریجانی
 • موضوع: ; کاردستی با گل

تصرف

 • نویسنده: تورج زاهدی
 • ناشر: کتاب نیستان
 • سال نشر: 1391‬
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم

 • نویسنده: آنتونی دوئر
 • ناشر: کتاب کوله پشتی
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: مترجم: طباطبایی‌ها
 • موضوع: ; داستان‌های آمریکایی -- قرن 20م.

زخم کهنه

 • نویسنده: برزو سریزدی
 • ناشر: ذهن‌آویز
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

س‍ای‍ه‌ م‍ل‍خ‌

 • نویسنده: ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ای‍رام‍ی‌
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; داس‍ت‍ان‌های‌ ف‍ارس‍ی -- ق‍رن‌ 14

من یک بازیگرم

 • نویسنده: امید روحانی
 • ناشر: ذهن‌آویز‬, توفیق‌آفرین
 • سال نشر: 1393‬‬
 • موضوع: ;پ‍رس‍ت‍وی‍ی‌ پ‍روی‍ز ‏‫1334 - ‏‬ -- سرگذشتنامه

کتاب روزهای مرده

 • نویسنده: نویسنده مارکوس سدویک
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: 1393‬‬
 • مترجم: مترجم: اح‍م‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های کودکان (انگلیسی) -- قرن 20م.

فرهنگ پارسیان کاربردی: فارسی - انگلیسی

 • نویسنده: تالیف و ترجمه سیف غفاری
 • ناشر: ذهن آویز
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ; فارسی -- واژه‌نامه‌ها انگلیسی

پرواز سفید

 • نویسنده: نویسنده داوود بختیاری‌دانشور
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر, سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد‏‫
 • سال نشر: 1387
 • موضوع: ;بابایی عباس 1329 - 1366 -- سرگذشتنامه