تازه های کتابخانه

استان‌های لرستان و ایلام

 • نویسنده: کیوان پهلوان
 • ناشر: آرون
 • سال نشر: ‏‫1393‬
 • موضوع: ; ادبیات عامه لری

ک‍وی‍ره‍ای‌ ای‍ران‌

 • نویسنده: ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ون‌ ه‍دی‍ن‌؛ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روی‍ز رج‍ب‍ی‌.
 • ناشر: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 • سال نشر: 1381
 • موضوع: ; آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ‌19م.

حاج آقا مجتبی

 • نویسنده: ؛شورای سردبیری حسین تهرانی... [و دیگران]
 • ناشر: موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی
 • سال نشر: 1391
 • موضوع: ;تهرانی مجتبی 1316- 1391

استانبول خاطرات و شهر

 • نویسنده: اورحان پاموک؛ترجمه شهلا طهماسبی
 • ناشر: نیلوفر
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: طه‍م‍اس‍ب‍ی‌
 • موضوع: ;پاموک اورهان 1952 - م.

طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور (شاخص های غیر ثبتی) سال 1391:گزارش استان خوزستان

 • نویسنده: ؛به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور
 • ناشر: موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ; ایران- زندگی فرهنگی-- آمار -- صنعت و تجارت - -- صنعت و تجارت -- جنبه های اجتماعی کالاهای فرهنگی - کالاهای فرهنگی

اسماعیل، اسماعیل

 • نویسنده: نوشته محمود گلابدره‌ای
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1387
 • موضوع: ; جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 -- داستان

دل‌بستگی در سال‌های سخت

 • نویسنده: علی‌الله سلیمی؛[به سفارش] دفتر کودک و نوجوان، مرکز آفرینش‌های ادبی
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ;غفاری حسین - 1353 -- داستان

مقدس اردبیلی

 • نویسنده: فریدون حیدری‌ملک‌میان؛زیر نظر شورای کارشناسی دفتر انتشارات کمک آموزشی
 • ناشر: مدرسه
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ;مقدس اردبیلی احمد بن محمد - 993 ق. -- سرگذشتنامه --ادبیات نوجوانان

فارابی

 • نویسنده: جهانگیریان عباس - 1333؛عباس جهانگیریان
 • ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان
 • سال نشر: 1391
 • موضوع: ; فارابی محمد بن محمد 260+. 339ق فیلسوفان اسلامی - سرگذشتنامه

حسن مطلع

 • نویسنده: [گردآورنده] انتشارات انقلاب اسلامی
 • ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی
 • سال نشر: 1396‭
 • موضوع: ;Khamenei , Sayyed Ali -- Messages and speech